Adicional Logistics简介

Adicional Logistics快递简介

Adicional是葡萄牙一家快递公司,于1995年成立。它是西班牙和葡萄牙首家提供远程销售的公司。2008年,该公司开始为客户提供物流服务及专业的解决方案从而满足他们的物流外包需求。该公司利用大容量的配送和物流组件及强大的信息系统支撑,实现了为每一个客户提供个性化的物流解决方案。


Adicional Logistics快递官网:http://www.adicional.pt/

Adicional Logistics快递客服热线:+351 707 300 444